Şcoala Gimnazială “Ion Haulică” Ipatele este o şcoală în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă şi echitabilă pentru toate categoriile de copii şi de a asigura progresul tuturor elevilor săi, astfel încât “mâine va fi mai bun ca azi”!

Pornind de la constatarea că omenirea se află într-o perioadă de schimbări radicale, considerăm că este momentul să ne adaptăm demersul instructiv-educativ astfel încat să oferim elevilor noştri o educaţie adecvată care să le  permită un start bun în competiţia numită viaţă, o adaptare rapidă şi eficientă la o societate în continuă schimbare. Ne propunem să devenim o şcoală etalon pentru învăţământul preuniversitar local în care, în parteneriat şi în colaborare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea, să asigurăm condiţii pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev din şcoală, să-i sădim încrederea în sine, să îl încurajăm să se manifeste liber şi să îl ajutăm să descopere că, prin muncă asiduă, cu talent şi perseverenţă, poate deveni „cel mai bun”.