Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea individului, în vederea integrării acestuia în plan social, pentru a deveni cetăţeni activi şi responsabili, deplin conştienţi de propria lor valoare.

Ne propunem să creăm un climat stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice, dovedind interes pentru nevoile comunităţii locale şi regionale.

Dorim promovarea unui management eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienţa lor şi asigurăm părinţii că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă.

 In opinia noastră educaţia nu este un privilegiu pentru câţiva, ci este un drept al tuturor. Şcoala satisface nevoia elevului de a se simti competent, integrat în colectiv şi independent. Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.

 Utilizăm metode activ-participative care vor motiva şi stimula elevii pe durata procesului educaţional. Educăm elevii pentru a deveni buni cetăţeni şi pentru a avea un comportament ecologic. Şcoala noastră acceptă rolul de iniţiator, susţinător şi catalizator al comunităţii, de continuator al tradiţiilor locale